Meranie teploty a zmeny stavu, experimentálna sada

AV-F-T-K3
Vložte do nákupného košíka
  • Popis
Sada obsahuje nasledujúce nástroje:
1. Byretový stojan s tyčou.
2. Dvojitá upínacia matica (2 ks).
3. Kliešte na tri prsty (2 ks).
4. Pohár Berzelius, 250 ml.
5. Kovové valce s háčikom. (2 ks).
6. Háčik.
7. Teplomer.
8. Víčko na lisovanie vína.
9. Drôtené pletivo s keramickou vložkou.
10. Železný statív.
11. Denaturované priemyselné liehoviny.
12. Kalorimeter.
13. Erlenmeyerova banka (250 ml).
14. Zátka otvoru s predlžovacou rúrkou.
15. Sklenená skúmavka.
16. Plastický lievik.
17. Injekčná striekačka s 20 ml čírej skúmavky.