Kontakty - Meló-Diák Slovakia s.r.o.

Kontakty

Meló-Diák Slovakia s.r.o.


Kossutha 101,


077 01


Kráľovský  Chlmec


Tel. mobil: +421 904 154 513

 

  Annamária Hegedüšová

vedúca oddelenia marketingu

 

e-mail: info@ucebnapomocka.sk


web: www.ucebnapomocka.com

web: www.ucebnapomocka.sk