Jednoduché stroje - experimentálna súprava pre základné školy

AV-F-M-K3
Vložte do nákupného košíka

Súprava elektrotechniky a magnetizmu

MEMG
Vložte do nákupného košíka

Súprava elektrotechniky a magnetizmu II.

MEML
Vložte do nákupného košíka

Elektrotechnická súprava na pokusy SEK1

DE715-6E
Vložte do nákupného košíka

Elektrotechnická súprava na pokusy SEK2

DE715-7E
Vložte do nákupného košíka

Šírenie svetla v rôznych prostrediach

AV-F-O-K1
Vložte do nákupného košíka

Skúmanie svetelného lúča - experimentálna sada

AV-F-O-K2
Vložte do nákupného košíka

Žem ohrev vody

P9902-4S
Vložte do nákupného košíka

Žem statív a stavebný materiál

P9901-4A
Vložte do nákupného košíka

Stavebnica na meranie teploty a rozptylu tepla pre základné školy

AV-F-T-K1
Vložte do nákupného košíka

Odvod tepla - experimentálna súprava pre základné školy

AV-F-T-K2
Vložte do nákupného košíka

Meranie teploty a zmeny stavu, experimentálna sada

AV-F-T-K3
Vložte do nákupného košíka

Žem alternatívna energia - premeny

P9902-4W
Vložte do nákupného košíka

Elektrostatická experimentálna súprava pre základné školy

AV-F-E-K1
Vložte do nákupného košíka

Elektrokinetika, súprava na testovanie jednosmerného prúdu

AV-F-E-K2
Vložte do nákupného košíka