O nás

O nás

Rodinné podnikanie firmy Meló-Diák bolo založené v roku 1991 v Maďarsku, ako akciová spoločnosť. V tejto spoločnosti pracuje súčasne 26 pracovníkov. V roku 2000 vznikla dcérska spoločnosť na území Slovenska Meló-Diák spoločnosť s ručeným obmädzením, ktorá zamestnáva 3 pracovníkov.  


Podstatou činnosti firmy je výroba a distribúcia učebných pomôcok pre všetky úrovne vyučovacieho procesu od materských škôl až po stredné školy. Pri vzájomnej spolupráci Maďarských, Rumunských a Slovenských všeobecno-vzdelávacich inštitúcii je pravidelný chod v oblasti rozvoja partnerských vzťahov.


Na našej internetovej stránke nájdete produkty, ktoré sú na trhu najhľadanejšie v oblasti učebných pomôcok. Kvalita našich výrobkov je vynikajúca. Počas našej doterajšej činnosti sme s pozornosťou brali do úvahy postrehy a návrhy našich partenrov pri zavádzaní nových výrobkov. Väčšina našich produktov je z vlastnej výroby t.j. vyrábame ich sami, alebo len prostredníctvom nás sa dostáva na trh do obehu. Disponujeme s viac ako 3000 druhmi.


Pracujeme vo výhodnej cenovej rovine, pri dodávaní a zasielaní zabezpečujeme záruku v zmysle platných predpisov a pri určitých výrobkoch prikladáme podrobný technický popis a návod na použitie. Sme si vedomí, že naša ponuka nie je zatiaľ úplná, ale našu databázu pravidelne doplňame - obnovujeme.


Do budúcna chceme poskytnúť úplný a ucelený "program učebných pomôcok", ktorý splní požiadavky 21.storočia.

O doterajšej úspešnosti našej firmy svedčí aj to, že v priebehu roka 2005 sme na požiadanie materských, základných a stredných škôl uskutočnili výstavu našich produktov. Z týchto výstav sme si doniesli viacero uznaní, skúsenosti a pocit z dobrej vykonanej práce. Svedčí o tom aj to, že značne sa rozšírili požiadavky a počet objednávok .


Sme si istí, že naše ceny sú najnižšie a najprijateľnejšie. Prosíme, urobte skúšku a porovnajte naše ceny s inými distribútormi. Na úspešné dosiahnutie našho cieľa radi privítame Vaše postrehy a návrhy.


Tešíme sa na Vašu spoluprácu s pozdravom.

 

Meló-Diák Slovakia s.r.o.