Demonštračné videá

Demonštračné videá

 

Kód: LH78765

Planetárium Star Sky P7

  

              

Glóbusy

_______________________________________________________

 

Kód: LH70751

Spektiv Spyglass SG2

  

              

I. stupeň/Prírodoveda/Spoznávanie životného prostredia

_______________________________________________________

 

Kód: DV70010

Penová plastelína, možno farbiť, na opakovné použitie

  

              

Pomôcky pre materské školy/Hry/Rozvoj šikovnosti rúk

_______________________________________________________

 

Kód: R1001

Montážna sada hnacieho ozubeného kolesa 430 ks-ová sada

 

VIDEO              

Montážna sada hnacieho ozubeného kolesa

_______________________________________________________

 

 

Kód: LER4356

Duté geometrické telesá súprava

 

            

Matematika/Geometrické modely

_______________________________________________________

 

Kód: DV7324

Využívanie veternej energie

 

                   

Fyzika/Alternatívne energie

_______________________________________________________

 

 

Kód: 70608

Magnetické vznášadlo (magnetické pole)

 

               

Fyzika/Magnetické javy

_______________________________________________________

 

 

Kód: 70347

Otáčavý podvozok s bicyklovým kolesom

VIDEO                       

Fyzika/Mechanika
_______________________________________________________

 

 

Kód: 70401

Prístroj na demonštráciu konvencionálneho prúdenia C°

 

VIDEO              

Fyzika/Termomechanika

_______________________________________________________

 

 

Kód: 70506

Elektrostatický signalizátor nabitia telies (Coulumbov tester)

 

VIDEO                      

Fyzika/Elektrostatika

_______________________________________________________

 

 

Kód: 70418

Crook´- sov svetelný mlyn

 

VIDEO               

Fyzika/Termomechanika

_______________________________________________________

 

 

Kód: 70534

Elektrostatický malomotor v drevnej krabici

 

VIDEO                     

Fyzika/Elektrostatika 

_______________________________________________________

 

 

Kód: 71306

Vlnová vaňa so stroboskopom na skúmanie povrchocvých vĺn

 

VIDEO                   

Fyzika/Kmity a vlny

_______________________________________________________

  

 

Kód: 71297

Súprava k znázorneniu longitudinálnej a transverzálne vlny

 

VIDEO                   

Fyzika/Kmity a vlny

_______________________________________________________

 

 

Kód: 70511

Dvojica demonštračných elektroskopov

 

VIDEO                      

Fyzika/Elektrostatika

_______________________________________________________

 

 

Kód: 71316

Stroje fungujúce na princípe odstredivej sily

 

VIDEO                        

Fyzika/Kmity a vlny

_______________________________________________________

 

 

Kód: 70441

Funkčný model parného stroja s poistným ventilom a klínovým remeňom

 

VIDEO                   

Fyzika/Termomechanika

_______________________________________________________

 

 

Kód: 70402

S´Gravesandeov prsteň (teplotná rozťažnosť)

 

VIDEO                    

Fyzika/Termomechanika

_______________________________________________________ 

 

 

Kód: 70405

Pomôcka na demonštráciu tepelnej vodivosti kovov

 

VIDEO                   

Fyzika/Termomechanika

_______________________________________________________